23 kw.

Uroczystość Świętego Jerzego 2021

Drodzy Rycerze i drogie Damy,
Drodzy Bracia i Siostry w Panu!

23 kwietnia to Uroczystość Świętego Jerzego, naszego Patrona, które wypada w okresie Wielkanocy. Życie Św. Jerzego zawiera niezliczone legendy. Przede wszystkim jest on oczywiście znany jako pogromca smoków. Być może smok Św. Jerzego był jednak czymś więcej niż tylko legendą. W prawdzie nie trzeba w naszych rozmyślaniach podążać tą drogą, ale to, co ta legenda chce wyrazić, jest dla nas wszystkich bardzo jasne. Walka Św. Jerzego ze smokiem to starożytny symbol walki dobra ze złem a Św. Jerzy jest tutaj wzorem do naśladowania. Walczył z grzechem i pokusą i zwyciężył.

Sam Św. Jerzy jest czczony jako męczennik. Zmarł jako pierwszy męczennik w prześladowaniach chrześcijan za cesarza Dioklecjana. Legendy mówią wielokrotnie, że bez przeszkód przetrwał najokrutniejsze tortury. Im straszniejsze stawały się, tym większe pocieszenie w Panu znajdował Jerzy. Jego rany zagajały się w niesamowity sposób, ponieważ Bóg posyłał mu w nocy Archanioła Michała, aby mu pomagał. Przeżył tysiące zgonów z rzędu i dlatego nazywany jest megalomęczennikiem (megalo = wielki). I moim zdaniem jest to zapowiedź Zmartwychwstania. Tym samym można ustanowić tu pomost do tajemnicy paschalnej.

Jerzy wypił kubek trucizny i przeżył, został wpleciony na koło i oblany wrzącym ołowiem w kotle; wsadzono mu gorący hełm na głowę i sześćdziesiąt gwoździ wbito w jego czaszkę. Wisiał za włosy, ale nic nie mogło go skrzywdzić. Umarł „tysiącem zgonów”, a mimo to żył dalej.

Znaczenie i interpretacja tego byłyby następujące: Ten, kto jest w kontakcie z Chrystusem, nie umrze na wieki, ale zmartwychwstanie. Ostatecznie oznacza to oczywiście Wieczność. Bóg pozwolił na cuda, że ten święty był już w stanie doświadczyć wielu „zmartwychwstań” tu na ziemi po okrutnych torturach, które normalnie prowadziłyby do śmierci. Św. Jerzy mógł raz po raz świętować to Zmartwychwstanie. Wyroki śmierci nie pomogły, dopóki nie ścięto mu głowy, gdy nie wyrzekł się wiary chrześcijańskiej. Jego nagroda w wieczności jest dla niego pewna. Był czczony przez lud katolicki bardzo wcześnie i przez to utkwił w pamięci Kościoła jako odważny wojownik przeciwko złu.

Nasza Wspólnota, Rycerze i Damy Św. Jerzego, założona w Burgundii w 1390 r., oddała siebie w opiekę Św. Jerzemu. Chcemy więc i my wciąż na nowo podejmować walkę ze złem i miejmy nadzieję, że wyjdziemy z niej zwycięsko. To jest nasza misja, to jest nasz cel, mimo wszelkich okrutności naszych czasów!

Wasz Anton Heinz,
Generał